Serdecznie witamy na stronie Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Myszyńcu.


Odnajdziecie tutaj Państwo informacje na temat działalności naszej placówki wraz z aktualną ofertą.

Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Myszyńcu:

  • jest placówką usługową i ogólnodostępną
  • korzystanie z pomocy specjalistów jest dobrowolne i nieodpłatne
  • udziela pomocy uczniom, ich rodzicom i nauczycielom przedszkoli, szkół i placówek mających siedzibę na terenie działania poradni

Istnieje od 1981 roku. Zatrudnia pedagogów, psychologów, logopedów i rehabilitanta, którzy stale doskonalą swój warsztat pracy. Poczucie odpowiedzialności i wrażliwości na potrzeby dziecka oraz jego najbliższego otoczenia, połączone z długoletnim doświadczeniem, pozwoliło nam wypracować rzetelne i skuteczne metody pracy.

 

Organem prowadzącym Poradnię jest Powiat Ostrołęcki.

Nadzór pedagogiczny sprawuje Mazowieckie Kuratorium Oświaty –Delegatura w Ostrołęce.

Rejon działania poradni obejmuje następujące jednostki samorządu terytorialnego: miasto i gminę Myszyniec, Baranowo, Czarnia, Lelis, Łyse, Kadzidło.

Sekretariat poradni czynny jest codziennie od poniedziałku do piątku

od 800 do 16 00

Poradnia ma pod swoją opieką 87 placówek i szkół.

Galerie